Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Tmi Pohjankettu
3243324-9
Purnumukantie 311
9690 SODANKYLÄ
kaija@pohjankettu.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kaija Ryytty
kaija@pohjankettu.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tilaamien tuotteiden tai palveluiden toimittamiseen, tarjousten antamiseen, palautteen keräämiseen, mahdollisten uutiskirjeiden lähettämiseen sekä sivuston kävijätilastojen tekemiseen.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Katso aikaisempi kohta. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän tarjouspyynnön tai sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Sivuston käyttäjän maa, asiakkaan tai yrityksen nimi, yhteystiedot, y-tunnus, yhteyshenkilö.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja kerätään henkilöltä itseltään sekä yrityksen verkkosivuilta. Tämä sivusto käyttää Google Analytics työkalua.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palveluntarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä, jotka voi halutessaan useimmilla selaimilla kytkeä pois päältä.

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automaattisia yksittäispäätöksiä ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyn tulee oikaisuvaatimuksiessa ottaa yhteys rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.